testPictoContact Nous contacter

POLITYKA OCHRONY DANYCH

POLITYKA OCHRONY DANYCH

Polityka ta ma na celu uregulowanie zgodności przetwarzania danych osobowych i poszanowania praw osób zainteresowanych do utworzenia strony internetowej www.dalival.com przez firmę Dalival. Teksty referencyjne tej polityki to GRPD (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) oraz zmienione francuskie prawo „Informatique et Libertés”. Pojęcia stosowane w tej polityce są zdefiniowane w RODO, w tym pojęcia przetwarzania, danych osobowych lub danych osobowych, podmiotów danych i administratora danych.

Dalival zobowiązuje się do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych naszych użytkowników. Zobowiązujemy się do określenia i zastosowania odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

W tym tekście informujemy, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane i chronione.

 

KTO ZAJMUJE SIĘ LECZENIEM?

Dalival – Château de Noue F-02600 Villers-Cotterêts – immatriculated 786 095 851 – jest kontrolerem Twoich danych osobowych zgodnie z ogólnymi przepisami o ochronie danych osobowych (GDPR).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: dataprotection@dalival.fr

 

JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERAMY?

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.
Niektóre usługi wymagają jednak gromadzenia i przechowywania wielu automatycznie rozpoznawanych elementów: daty i godziny, adresu IP, nazwy domeny, oprogramowania przeglądarki, systemu operacyjnego (jeśli przeglądarka przekazuje te informacje), adresu odwiedzonej strony (jeśli przeglądarka ją udostępnia), żądany obiekt i stan wykonania żądania.
Gromadzenie tych danych odbywa się za pomocą plików cookie, mających na celu poprawę naszych usług i do celów statystycznych.

Dalival gromadzi i przetwarza dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem.

Dane zebrane za pomocą formularza kontaktowego obejmują: imię i nazwisko, firmę, adres e-mail.
Dane zebrane w formularzu zapytania ofertowego obejmują: imię i nazwisko, firmę, telefon, adres e-mail, numer rejestracyjny firmy, numer VAT.

Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie podajesz, wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając nam e-mail.

Dalival upewnia się, że dane są aktualizowane przez cały proces, aby dane nie były przestarzałe. Dalival nigdy nie łączy informacji wprowadzonych w formularzu z plikami cookie przechowywanymi w urządzeniu.

 

DLACZEGO ZBIERAMY DANE?

Formularze kontaktowe i zapytania ofertowe: aby odpowiedzieć na Twoje zapytania wyrażone za pomocą formularzy lub za pomocą środków kontaktowych dostępnych na stronie.

Formularz rejestracyjny biuletynu: celem jest komercyjne wyszukiwanie, przekazywanie informacji lub zaproszenie na wydarzenia, jeśli nas upoważniłeś, zaznaczając odpowiednie pole.

Jeśli zapiszesz się do naszego biuletynu, Twoje dane kontaktowe zostaną zapisane w naszym rozwiązaniu e-mailingowym. Jeśli nie chcesz już otrzymywać naszego biuletynu, możesz zrezygnować z subskrypcji, wysyłając nam e-mail, a my usuniemy Twoje informacje. Aby udostępnić Ci najtrafniejsze wiadomości i oferty, możemy bazować nasze biuletyny na historii zakupów. Możemy również dokonać wyboru klientów do ankiet w celu ulepszenia naszej strony internetowej, jak również naszej oferty.

Dalival realizuje te zabiegi zgodnie ze swoim uzasadnionym interesem w odpowiedzi na prośby, które nam wysyłasz, z wyjątkiem: działań poszukiwawczych, które opierają się na zgodzie i czynnościach umownych opartych na realizacji umowy (zamówienie, dostawa).

Konsultowanie strony internetowej, wypełnianie formularzy i otrzymywanie komunikatów i działań poszukiwawczych jest oczywiście opcjonalne. Dane do wypełnienia formularzy są obowiązkowe, oznaczone *, aby umożliwić nam kontakt z Tobą i jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje prośby.

 

W JAKI SPOSÓB TRAKTOWANE I ZABEZPIECZONE SĄ DANE OSOBOWE?

Zachowujemy Twoje dane osobowe w celu zarządzania żądaną akcją.

Dalival ustala i wdraża środki niezbędne do ochrony przetwarzania danych osobowych, aby zapobiec jakiemukolwiek dostępowi nieupoważnionej osoby trzeciej i zapobiec utracie, zmianie lub ujawnieniu danych.

 

GDZIE I JAK DŁUGO BĘDZIE PRZECHOWYWANYCH DANYCH?

Dalival nie przechowuje danych osobowych poza czasem niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania, z poszanowaniem obowiązujących ograniczeń prawnych i regulacyjnych.

Jeśli jesteś Klientem lub Partnerem, Twoje dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz 3 lata po zakończeniu umowy, chyba że istnieją szczególne ograniczenia prawne.
Jeśli jesteś prospektem, twoje dane są przechowywane przez 3 lata od ostatniego kontaktu z firmą, chyba że istnieją szczególne ograniczenia prawne.
Jeśli jesteś kandydatem na dane stanowisko, dane aplikacji są przechowywane przez 2 lata, z wyjątkiem sytuacji, gdy jesteś zatrudniony przez firmę.

Ciasteczka mają maksymalną ważność 13 miesięcy.

Zachowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia powyższych celów lub tak długo, jak wymaga tego prawo.
Następnie Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Te same dane osobowe mogą być przechowywane w kilku miejscach. Oznacza to, że informacje mogą być usuwane z jednego miejsca, aby być przechowywane w innym, gdy jest ono nadal potrzebne.

 

DO KOGO PRZEKAZANE SĄ DANE OSOBISTE?

Odbiorcą Twoich danych osobowych jest Dalival. Zewnętrzni dostawcy usług technicznych Dalival zaangażowani w opracowywanie, rozpowszechnianie, obsługę i konserwację Witryny, w tym deweloper i host, mogą również uzyskiwać dostęp do danych osobowych.

Tylko należycie upoważnieni odbiorcy mogą uzyskać dostęp, w ramach polityki zarządzania dostępem, do informacji niezbędnych do ich działalności. Rzeczywiście, Dalival określa zasady dostępu i poufności mające zastosowanie do przetwarzanych danych osobowych.

Mamy kontrolę i odpowiedzialność za wykorzystanie danych osobowych, które nam przekazujesz. Niektóre dane mogą być przechowywane lub przetwarzane na komputerach znajdujących się w jurysdykcjach poza UE i EOG, których przepisy dotyczące danych osobowych mogą różnić się od przepisów UE. W takich przypadkach zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić, że przetwarzanie danych w tym kraju zachowuje ochronę danych równoważną ochronie Francji.

 

JAK CHRONIMY SWOJE DANE OSOBOWE?

Dalival i jego dostawcy usług technicznych stosują techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem.
W miarę możliwości dane osobowe przekazywane Dalival będą szyfrowane, aby zapobiec nadużyciom przez inne osoby.
Nasze procedury bezpieczeństwa są stale aktualizowane i oparte na rozwoju technicznym.
Nasi pracownicy i pracownicy naszych podwykonawców, którzy mają dostęp do danych osobowych, podlegają umownemu obowiązkowi zachowania poufności.

 

JAKIE SĄ PRAWA?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) masz następujące prawa:
– Zgoda na dostęp
– Prawo do sprostowania
– Prawo do usunięcia
– Prawo do ograniczenia leczenia
– Twoje prawo do przenoszenia
– Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w uzasadnionych przypadkach i zautomatyzowanym indywidualnym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
– Prawo do sprzeciwu w związku z poszukiwaniem komercyjnym
– Prawo do ustalania ogólnych lub szczegółowych wytycznych dotyczących przechowywania, usuwania lub przekazywania danych osobowych po śmierci.

Aby skorzystać z tych praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych w tym urządzeniu, możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych:
– e-mailem: cil@dalival.com
– pocztą: Terrena – CIL / DPO Service Cameo Europe, 7 avenue Jean Joxé, CS 20148, 49002 Angers cedex 01, FRANCE.

Kiedy wykonujesz swoje prawa, możemy poprosić Cię o dostarczenie nam dowodu tożsamości. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie przetworzyć Twojego żądania i zastrzegamy sobie prawo do nieprzyznania Twojego żądania.

Jeśli po skontaktowaniu się z nami uważasz, że Twój komputer i prawa do wolności nie są przestrzegane, możesz złożyć skargę do CNIL.

 

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NASZE STRONY INTERNETOWE

Możesz korzystać z naszej strony bez pozostawiania danych osobowych, pod warunkiem, że nie jest konieczne świadczenie żądanej usługi. Korzystając z naszej strony internetowej, przechowujemy dane z różnych względów bezpieczeństwa. Informacje te mogą zawierać nazwę dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której korzystałeś, aby połączyć się z naszą witryną, strony, które odwiedzasz na naszej stronie oraz adres IP.
Jeśli chodzi o wykorzystanie danych nawigacyjnych do celów statystycznych, poszczególni użytkownicy są anonimowi, a zatem nie można ich zidentyfikować.

Jeśli chodzi o wykorzystanie danych nawigacyjnych do celów statystycznych, poszczególni użytkownicy są anonimowi, a zatem nie można ich zidentyfikować.

 

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Ta strona używa plików cookie.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym przez przeglądarkę internetową. Przechowują one określone informacje (takie jak wybór języka lub strony), do których przeglądarka powraca przy następnej wizycie na naszej stronie.

Używamy dwóch kategorii plików cookie: pliki cookie niezbędne ze względów technicznych, bez których funkcjonalność witryny jest ograniczona, a opcjonalne pliki cookie.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, na stronie pojawia się baner internetowy. Baner informuje, że używamy plików cookie i że łączymy Cię z tą stroną. Następnie możesz zezwolić lub odmówić korzystania z tych plików cookie.

Możesz łatwo usunąć pliki cookie z komputera lub urządzenia mobilnego za pomocą przeglądarki. Możesz wyłączyć pliki cookie lub otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy nowy plik cookie zostanie wysłany na Twój komputer lub urządzenie mobilne. Pamiętaj, że po wyłączeniu plików cookie nie będziesz już mógł korzystać z naszych funkcji.

Pliki cookie techniczne są niezbędne do nawigacji w naszej witrynie, a także do dostępu do różnych produktów i usług. W szczególności pliki cookie techniczne umożliwiają rozpoznanie siebie, wskazanie swojego przejścia na tej lub innej stronie, a tym samym zwiększenie komfortu przeglądania: dostosowanie prezentacji witryny do preferencji wyświetlania terminala (używany język, rozdzielczość wyświetlania), pamiętaj hasła i inne informacje związane z formularzem wypełnionym na stronie (rejestracja lub dostęp do obszaru członków).
Ciasteczka techniczne mogą być również wykorzystywane do wdrażania środków bezpieczeństwa (tak jest na przykład, gdy jesteś proszony o ponowne zalogowanie się do obszaru członkowskiego po upływie określonego czasu). Te pliki cookie nie mogą być dezaktywowane ani ustawiane, w przeciwnym razie nie będą mogły uzyskać dostępu do strony internetowej i / lub usług witryny.

Pliki cookie do pomiaru liczby odbiorców są wydawane przez nas lub przez naszych dostawców usług technicznych w celu zmierzenia odbiorców różnych treści i sekcji naszej witryny w celu oceny i lepszej ich organizacji. Te pliki cookie umożliwiają również, jeśli to konieczne, wykrywanie problemów z nawigacją, aw konsekwencji poprawę ergonomii naszych usług. Te pliki cookie generują tylko anonimowe statystyki i liczbę odwiedzin, z wyłączeniem wszelkich indywidualnych informacji. Czas życia plików cookie do pomiaru widowni nie przekracza 13 miesięcy.
Nie zarządzamy reklamowymi plikami cookie na naszej stronie internetowej.

Reklamowe pliki cookie są wydawane przez naszych partnerów, w przestrzeni reklamowej naszej strony, wykorzystywanie tych przestrzeni przyczynia się do finansowania treści i usług, które udostępniamy bezpłatnie. Te pliki cookie są deponowane przez naszych partnerów w ramach partnerstwa reklamowego, w ramach którego zarząd może zbierać dane dotyczące treści odwiedzanych na naszej stronie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych z 1978 r. Zmienionej. Te pliki cookie pozwalają nam najpierw policzyć całkowitą liczbę reklam wyświetlanych w naszych przestrzeniach reklamowych, zidentyfikować te reklamy, liczbę użytkowników, którzy kliknęli każdą reklamę i, w stosownych przypadkach, kolejne działania wykonywane przez tych użytkowników na stronach, do których te reklamy prowadzić reklamy, w celu obliczenia kwot należnych aktorom w łańcuchu emisji reklam (agencja komunikacyjna, sieć reklamowa, medium transmisyjne) i ustalić statystyki. Te pliki cookie reklam umożliwiają również dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na Twoim terminalu w naszej przestrzeni reklamowej, zgodnie z nawigacją Twojego terminala w naszej witrynie, zobacz, jeśli to konieczne, zgodnie z danymi lokalizacji (długość i szerokość geograficzna) przekazanymi przez Twój terminal za wcześniejszą zgodą. Te pliki cookie mogą w końcu zostać wykorzystane do dostosowania treści reklamowych wyświetlanych na Twoim urządzeniu w naszej przestrzeni reklamowej na podstawie danych osobowych, które możesz dobrowolnie podać (kierowanie reklam). Żywotność tych reklamowych plików cookie nie przekracza 13 miesięcy.

 

JAK USUWAĆ PLIKI COOKIES?

Odrzuć plik cookie za pomocą przeglądarki:

Możesz w każdej chwili wyłączyć wszystkie pliki cookie lub ich część. Twoja przeglądarka może również zostać ustawiona tak, aby powiadamiała Cię o plikach cookie umieszczonych w Twoim urządzeniu i poprosiła o ich akceptację lub nie (w każdym przypadku osobno lub w całości). Przypominamy jednak, że wyłączenie wszystkich plików cookie uniemożliwi korzystanie z naszej strony w normalnych warunkach, z wyjątkiem podstawowych funkcji.

Jeśli używasz przeglądarki Explorer: kliknij przycisk „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”. W zakładce „Ogólne”, „Historia przeglądania”, kliknij „Ustawienia”. Następnie kliknij „Wyświetl pliki” i wybierz je lub pliki cookie, które chcesz wyłączyć. Następnie zamknij okno zawierające tę listę plików cookie i kliknij dwukrotnie „OK”, aby powrócić do Internetu.

Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox: kliknij ikonę menu Firefox, następnie przycisk „Narzędzia”, a następnie „Opcje”; w wyświetlonym oknie wybierz „Prywatność” i kliknij „Usuń określone pliki cookie”. Wybierz pliki cookie, które chcesz wyłączyć i usunąć.

Jeśli używasz przeglądarki Safari: kliknij przycisk „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”. W wyświetlonym oknie wybierz „Prywatność / Bezpieczeństwo” i kliknij „Wyświetl pliki cookie”. Wybierz pliki cookie, które chcesz dezaktywować i kliknij „Usuń” lub „Usuń wszystko”.

Jeśli używasz przeglądarki Chrome: kliknij ikonę menu Chrome, a następnie „Ustawienia”. Na dole strony kliknij „Pokaż zaawansowane ustawienia”. W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”. Aby wyłączyć pliki cookie: wybierz opcję „Zabroń wszystkich witryn przed zapisywaniem danych”, kliknij opcję „Pliki cookie i dane witryny”, a następnie najedź kursorem na witrynę, która utworzyła plik cookie, a następnie kliknij przycisk X w prawym rogu lub kliknij przycisk „Usuń wszystko”.

Odrzuć plik cookie do pomiaru liczby odbiorców: na naszej stronie pliki cookie odbiorców są zdeponowane przez Google Analytics. Jeśli nie chcesz, aby nasza witryna zapisywała pliki cookie w przeglądarce w celu obliczenia liczby odbiorców, możesz kliknąć przycisk „Odmawiam” w banerze cookie na dole strony.

Odrzuć plik cookie reklamowy:
Możesz zarządzać wykorzystywaniem i wykorzystywaniem tych plików cookie, odwiedzając platformę zarządzania ciasteczkami reklamowymi oferowaną przez profesjonalistów reklamowych http://www.youronlinechoices.com/en/controling-its-cookies/ i postępując zgodnie z podanymi tam instrukcjami. Będziesz mógł poznać firmy zarejestrowane na tej platformie, które oferują możliwość odrzucenia lub zaakceptowania plików cookie używanych przez nich w celu dostosowania się do informacji o przeglądaniu, reklam, które mogą być wyświetlane.

Uważaj, wyłączenie tej opcji uniemożliwi wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, ale nadal będziesz otrzymywać inne reklamy. Wyłączenie tych plików cookie zapobiega gromadzeniu informacji, które umożliwiają lepsze kierowanie reklam podczas odwiedzin: zamiast tych ukierunkowanych reklam będą wyświetlane puste wstawki.

 

HIPERŁYKI

Praktyki opisane w niniejszym oświadczeniu dotyczącym polityki prywatności dotyczą wyłącznie strony internetowej www.dalival.com.
Zewnętrzne linki z innych usług / podmiotów powiązanych z Dalival mogą być obecne na naszej stronie, w celach partnerskich. Możesz odwoływać się do polityki prywatności innych usług / podmiotów, gdy odwiedzasz ich strony internetowe.
Zwracamy uwagę, że nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za politykę prywatności i zawartość innych stron internetowych.

Badania

POZNAJ IFO
POZNAJ IFO

Aktualności

ZOBACZ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI
noyauscopes - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Noyauscope pommscope - newletter

Pokaż wszystkie Noyauscopes
pommscope - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Pommoscope pommscope - newletter

Pokaż wszystkie Pommoscopes
cidriscopes - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Cidriscopes pommscope - newletter

Pokaż Cidriscope