testPictoContact Nous contacter

Informacje prawne

Informacje prawne www.dalival.com

Dalival SAS
Centrala
Château de Noue
2 rue de Plaisance
02600 | Villers-Cotterêts | France
Tel: +33 (0)3 23 96 56 50
Fax: +33 (0) 3 23 72 75 52

SIREN: 786 095 851
FR 91 78 60 95 851

Osobami odpowiedzialnymi za publikację są:

 • Thierry Ligonnière: Dyrektor Generalny
 • Fiona Davidson: Osoba odpowiedzialna za komunikację w grupie Dalival

Stroną internetową www.dalival.com zarządza spółka Kookline (contact@niwanet.net).

Strona internetowa jest wyłączoną własnością  DALIVAL.

Rozwój techniczny: KOOKLine (porada, struktura, integracja, rozwój,) w rozwiązaniu graficznym: CARAMEL (świat marki, rozwiązanie graficzne, makiety graficzne).

Dostęp do Serwisu podlega pełnej akceptacji i przestrzeganiu przez Internautów, następujących warunków użytkowania.

Internauta, niniejszym zobowiązuje się do korzystania na użytek własny, a nie w celach handlowych, z informacji zamieszczonych na Stronie. W razie nieprzestrzegana przez Internautę rozporządzeń zawartych w niniejszej Karcie, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

 • Zawartość strony internetowej

Stroną internetową www.dalival.com rozporządza spółka DALIVAL.
Strona przedstawia aktualności, produkty i usługi spółki DALIVAL.

 • Własność intelektualna

Autorem niniejszej strony internetowej jest DALIVAL, w rozumieniu artykułów L111.1 i kolejnych kodeksu własności intelektualnej.

Ogólnie rzecz biorąc, dane, programy, próbki muzyczne, teksty, informacje, logo, jednostki wizualne, obrazy* animowane lub nie i ich formatowanie znajdujące się na stronie są własnością DALIVAL i są chronione jako takie przepisami kodeksu własności intelektualnej.

Niektóre ze zdjęć zostały wykonane przez naszego fotografa: Xavier Benony (www.xavier-benony.com)

Każdy internauta zobowiązuje się do nieużywania i zakazywania używania prezentowanych treści do celów prawnie zabronionych.

Wszelkie oświadczenia lub powielanie, całkowite lub częściowe, stałe lub czasowe, na nośniku danych i/lub w wersji papierowej, a w jakikolwiek sposób (w tym drogą framingu *) dowolnego elementu strony internetowej lub oferowanych na sprzedaż usług, bez wyraźnej uprzedniej zgody DALIVAL, jest zabronione i stanowi czyn naruszający prawo, który może skutkować sankcjami cywilnymi i/lub karnymi. Do indywidualnego użytku dopuszcza się papierowy wydruk treści zawartych na tej stronie, w myśl artykułu L122-5, 2 Kodeksu wartości intelektualnej.

Zakazuje się umieszczania jakichkolwiek linków hipertekstowych na Stronie, bez uprzedniej zgody DALIVAL.

* Przechwytywanie treści ze stron internetowych w celu przeniesienia ich na własną stronę internetową za pomocą hiperłącza, pokazując jej zawartości jako własną.

 • Ochrona danych osobowych

Internauta może być zmuszony do ujawnienia pewnych danych osobowych, wypełniając zamieszczone na stronie formularze. Przechwytywanie danych jest konieczne aby spółka DALIVAL mogła zająć się zapytaniem Internauty.

DALIVAL zobowiązuje się przestrzegać zmienionej ustawy nr 78 -17 z dnia 6 stycznia 1978 r. odnośnie informatyki, plików i wolności, jak i podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zagwarantować bezpieczeństwo powierzonych informacji. Żadna informacja o prywatnym charakterze nie będzie udostępniana spółkom trzecim bez wcześniejszej  wyraźnej zgody Internauty.

Strona internetowa DALIVAL jest przedmiotem rejestracji w CNIL pod numerem przyjęcia: n°1979700.

 • Odpowiedzialność

DALIVAL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne dysfunkcje serwera i utratę danych lub za brak dostępności do informacji zawartych na stronie.

Elementy zamieszczone na stronie mogą ulec zmianie bez uprzedzania i są oddane do dyspozycji internautów, bez żadnej wyraźnej lub milczącej gwarancji.

Obecność hiperłączy na witrynie – niezależnie od wcześniejszej zgody DALIVAL lub jej braku – nie stwarza obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności Delival i właścicieli innych stron, w zakresie treści stron, na które internauta jest przekierowywany.

DALIVAL nie może zagwarantować wyczerpania ani prawdziwości informacji prezentowanych na stronie internetowej. Jednocześnie nie może zagwarantować braku zmian wniesionych przed osoby trzecie (działania hakera, wirus).

Internauta jest odpowiedzialny za sposób wykorzystywania treści zawartych na tej stronie. Oprócz rażącego zaniedbania ze strony DALIVAL, jej odpowiedzialność nie obejmuje strat bezpośrednich i pośrednich związanych z używaniem informacji przedstawionych na stronie.

 • Prawo i jurysdykcja

Całość informacji rozpowszechnianych przez niniejsza stronę internetową oraz sposób ich wykorzystania podlegają prawodawstwu francuskiemu. Tylko sądy w jurysdykcji Sądu Apelacyjnego w Rennes są kompetentne do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

 • Informacje odnośnie plików cookies na naszej stronie

Informacje na temat nawigacji mogą być przechowywane w plikach „cookies” zainstalowanych w komputerze, tablecie czy smartfonie.

Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany w komputerze, tablecie czy smartfonie … poprzez przeglądarkę, z odwiedzanej strony internetowej. Pliki cookies mogą mieć wielorakie zastosowanie:

 • Pliki cookies do celów statystycznych: Pliki cookies służą do analizowania jakości strony internetowej, wzbogacają możliwości wyświetlania stron, pokazują najczęściej odwiedzane strony, strony powitalne i końcowe witryn internetowych.
 • Pliki cookies do celów statystycznych: Pliki cookies służą do analizowania jakości strony internetowej, wzbogacają możliwości wyświetlania stron, pokazują najczęściej odwiedzane strony, strony powitalne i końcowe witryn internetowych.
 • Pliki cookies osób trzecich: Niektóre strony mogą być udostępniane na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Google+… Te portale mogą posiadać własne pliki cookies, pozostające poza naszą kontrolą.  Informacje odnośnie plików cookies zamieszczone są w stopce każdego portalu społecznościowego.

Konfigurowanie ograniczeń dotyczących plików cookies:

Na pasku przeglądarki, w menu Pomoc, znajdą Państwo informacje przydatne w konfigurowaniu ograniczeń dotyczących plików cookies:

Uwaga, jeśli rezygnują Państwo ze wszystkich plików cookies, w niektórych przypadkach nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji stron internetowej.

Więcej o sposobie wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

Aktualizacja z dnia 18 maja 2016 r.

 

Badania

POZNAJ IFO
POZNAJ IFO

Aktualności

ZOBACZ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI
noyauscopes - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Noyauscope pommscope - newletter

Pokaż wszystkie Noyauscopes
pommscope - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Pommoscope pommscope - newletter

Pokaż wszystkie Pommoscopes
cidriscopes - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Cidriscopes pommscope - newletter

Pokaż Cidriscope