testPictoContact Nous contacter

Porady

Podziel się poradą

Przechowywanie sadzonek jabłoni i grusz

 

  Pobierz poradnik
  « PRZECHOWYWANIE SADZONEK JABLONI I GRUSZ »
 

 

Sadzonki jabłoni, a zwłaszcza grusz są wrażliwe na odwodnienie: wszystkie obowiązkowe etapy przechowywania mają na celu ograniczenie tego naturalnego zjawiska. Aby zachować potencjał jakościowy drzewa i zmaksymalizować potencjał odzysku na wiosnę, konieczne jest staranne podlewanie drzew (korzeni i części naziemnej) w palecie, od momentu ich otrzymania. Po nawodnieniu, przechowywać drzewa do wysadzenia. Możliwe są dwie techniki, przy drzewach w wiązkach lub nie:

Przechowywanie w dołku

Ta tradycyjna metoda polega na włożeniu korzeni do piasku lub lekkiej ziemi, pozbawionej kamyków, aby uniknąć powstawania kieszeni powietrznych po nawodnieniu. Pozwala to na dobre przechowanie sadzonek i zabezpieczenie korzeni przed niskimi, zimowymi temperaturami. W celu lepszego przechowania zaleca się używanie miałkiego piasku (lub miękkiej ziemi, przy braku piasku), tak aby wszystkie korzenie były przykryte piaskiem i/lub miękką ziemią). Nie wolno dopuścić do przesuszenia dołka, dlatego należy pamiętać o nawadnianiu. Wybrać zacienione miejsce, od północnej strony przy ścianie pod pod lasem, zabezpieczone przed przeciągami. Pozwala to uniknąć wysuszenia i opóźnia znacznie wypuszczanie paków i rozrost systemu korzennego wraz z nadchodzącą wiosną. Jeśli nie ma regularnych opadów deszczu, pamiętać o systematycznym nawadnianiu. Uważać również na ataki ze strony zajęcy lub innych gryzoni. Aby uniknąć tego typu problemów, należy oddzielić dołek siatką. Takie przygotowanie dołka pod sadzonki pozwoli na przechowanie drzewek aż do chwili pojawienia się pączków.

Przechowywanie w chłodni

Nawet jeśli ten typ przechowywania jest bardzo praktyczny, należy pamiętać o zachowaniu określonych środków ostrożności.

Uwaga na zagrożenie etylenem

Drzewa nie tolerują nawet najmniejszej ilości etylenu. Należy dobrze wywietrzyć chłodnie, opróżnić je z owoców i warzyw przed umieszczeniem w nich sadzonek owocowych. Uwaga na otoczenie niektórych stacji owocowych gdzie wskaźnik etylenu jest podwyższony (zapach jabłek) i gdzie mało hermetyczne lodówki mogą być zanieczyszczone etylenem wydostającym się z sąsiedniej komory. Istotną rzeczą jest również nieprzechowywanie sadzonek w miejscu, gdzie zastosowana wcześniej środki zapobiegające kiełkowaniu (n. w którym przechowywano ziemniaki).

Komora chłodnicza jest źródłem wysuszania

Jeśli te zalecenia nie będą przestrzegane, przechowanie w chłodni może doprowadzić do odwodnienia sadzonek. Należy więc:

  • obficie podlać wodą znajdujące się na palecie sadzonki, przed umieszczeniem ich w chłodni.
  • Przykryj górną część palet folią, aby zatrzymać wilgoć i zapobiec odwodnieniu przez wentylatory.
  • Podlewaj podłogę w chłodni regularnie, aby utrzymać wilgotność na poziomie zbliżonym do 90%.
  • Rośliny na palecie należy podlewać trzy razy w tygodniu (np. w poniedziałek, środę i piątek), a następnie ponownie umieścić folię na palecie.
  • Ustawić temperaturę w chłodni na zalecane 1° do 3° C i regularnie wymieniać powietrze (na 1 do 2 godzin podczas podlewania).
  • Unikać umieszczania palet lub drzew w korytarzach wentylowanych.

Zarówno chłód jak i wilgoć blokują wzrost drzewa w sztucznym przedłużeniu zimy bez podlewania. Jeśli przestrzega się tych wszystkich zaleceń, przechowywanie w chłodni jest najlepszą metodą przechowywania sadzonek i umożliwia wysadzenie do kwietnia czy początku maja.

tri arbre dalival
Podziel się poradą
Powrót do porad
noyauscopes - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Noyauscope pommscope - newletter

Pokaż wszystkie Noyauscopes
pommscope - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Pommoscope pommscope - newletter

Pokaż wszystkie Pommoscopes
cidriscopes - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Cidriscopes pommscope - newletter

Pokaż Cidriscope