testPictoContact Nous contacter

Porady

Podziel się poradą

CERTYFIKACJA ROŚLIN SADOWNICZYCH

 

  Pobierz poradnik
  « CERTYFIKACJA ROŚLIN SADOWNICZYCH »
 

 

Obrót roślinami owocowymi w Unii Europejskiej podlega kilku regulacjom:
➢ rozporządzenie w sprawie zdrowia roślin,
➢ dyrektywa o wprowadzaniu roślin do obrotu.

Paszport roślin

Roślina owocowa może opuścić szkółkę i zostać dostarczona do klientów w Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy posiada Paszport Roślin (PR), który musi towarzyszyć roślinom. W praktyce, w przypadku szczepionych roślin sadowniczych, taki PR znajduje się na etykiecie wiązki lub pojedynczej rośliny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy paszportu roślin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paszport jest regulowany przez rozporządzenie w sprawie zdrowia roślin od 2019 r. w całej UE. Rozporządzenie to klasyfikuje choroby i szkodniki na różne kategorie, w tym szkodniki kwarantannowe (SK) i regulowane szkodniki niekwarantannowe (RSN).
Na przykład ospowatość śliwy jest klasyfikowana jako RSN, a Xylella jako SK. Przepisy dotyczące zdrowia roślin regulują obserwację i analizę chorób, która może być wizualna lub przeprowadzana w laboratoriach zatwierdzonych dla różnych chorób.

Kontrole przeprowadzane są przez cały cykl produkcyjny rośliny.

Od 2021 roku CTIFL jest organem właściwym dla wszystkich francuskich szkółek zajmujących się certyfikacją roślin sadowniczych, zarówno dla materiału kwalifikowanego, jak i CAC.

Certyfikacja materiału roślinnego

Rozporządzeniu fitosanitarnemu towarzyszy rozporządzenie w sprawie obrotu materiałem roślinnym, które wymaga, aby sadzonki posiadały CAC lub certyfikat, aby mogły być przedmiotem obrotu w UE.

ZGODNOŚĆ ROLNA WSPÓLNOTY

Wspólnotowa Zgodność Rolna (Conformité Agricole Communautaire = CAC) jest standardem minimalnym. Drzewka CAC pochodzą z zakładu uznanego za profesjonalny i stosującego dobre praktyki sanitarne, identyfikowalność, rozmnażanie i autentyczność odmian. Te sadzonki CAC są obecnie kontrolowane przez CTIFL, ale w ramach kontroli drugiego stopnia.

Przykład etykiety zakładu CAC:

 

 

 

CERTYFIKACJA EUROPEJSKA

Certyfikacja była systemem krajowym do czasu wejścia w życie certyfikacji europejskiej w 2017 roku. 2 filary certyfikacji europejskiej to:
• Brak wszystkich chorób i wirusów wymienionych w specyfikacjach certyfikacyjnych.
• Kontrolowana autentyczność odmianowa.

CERTYFIKACJA INFEL®

Jednak francuscy szkółkarze współpracowali z CTIFL, aby ustanowić jeszcze wyższy poziom certyfikacji: certyfikacja INFEL®.

Certyfikacja INFEL® różni się od certyfikacji europejskiej tym, że:
• większa liczba patogenów jest kontrolowana, a kontrole są bardziej rygorystyczne,
• ograniczeniem żywotności sadów szczepowych,
• indywidualne etykietowanie roślin sprawdzanych w szkółce przed zrywką,
• wymogi dotyczące minimalnej wielkości roślin.

Przykład etykiety zakładu certyfikowanego INFEL®:

 

 

 

We Francji, zakłady certyfikowane i certyfikowane INFEL® są kontrolowane przez CTIFL, jako część planu kontroli pierwszego stopnia.

Nasza rada: ponieważ etykiety roślin certyfikowanych są drukowane przez CTIFL, nie posiadamy ich kopii i nie możemy dostarczyć duplikatu. Podczas sadzenia należy zachować kilka etykiet z każdej partii, wraz z dowodem dostawy, w swoich aktach.

Podziel się poradą
Powrót do porad
noyauscopes - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Noyauscope pommscope - newletter

Pokaż wszystkie Noyauscopes
pommscope - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Pommoscope pommscope - newletter

Pokaż wszystkie Pommoscopes
cidriscopes - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Cidriscopes pommscope - newletter

Pokaż Cidriscope