testPictoContact Nous contacter

Porady

Podziel się poradą

Sposób zoptymalizować swoją plantację

 

  Pobierz poradnik
  « Sposób zoptymalizować swoją plantację »
 
 • Przed wykonaniem nasadzenia, należy przeanalizować swoje poprzednie uprawy. Biologiczne produkty biobójcze (sorgo lub aksamitki) czy pokrycia roślinne ( rośliny z gatunku kapustowatych czy facelia) mogą być interesujące jeśli chodzi o podawanie azotu. Wcześniejsza uprawa zbóż  (pszenica, żyto …) może być również korzystna.
 • W maju pobrać próbki gleby do badania chemicznego i fizycznego.
 • Już latem przygotować glebę.
 • Usunąć chwasty i trawę pod koniec lipca, a w sierpniu spulchnić glebę.
 • Rozłożyć obornik aby ograniczyć wszelkie uwalnianie amoniaku i / lub rozłożyć minerały zawierające fosfor / potas / magnez / wapno (w zależności od pH), jeśli istnieje potrzeba poprawienia właściwości gleby po przeprowadzeniu jej analizy). Następnie zaorać pole.
 • Dwukrotnie zabronować pole, aby uzyskać jak najgładszy grunt.
 • Nad kopcami umieszczonymi w ziemi przy suchej pogodzie, rozłożyć ekologiczne, biodegradowalny plandeki, aby zapewnić plantacji jak najlepsze warunki glebowe.
 • Od września zalecamy usunięcie trawy między rzędami, na przykład, z użyciem mieszaniny 80% kostrzewy czerwonej i 20% Ray Grass.
 • Zdjąć plandekę z gleby przed posadzeniem drzew.
 • Odpowiednio przygotować system korzeniowy drzew i umieścić osłony przed zającami.
 • Zanurzyć korzenie w pace z gliny i nawozu (fakultatywnie).
 • W warunkach późnego sadzenia i / lub w warunkach suszy czy wietrznej pogody, należy obowiązkowo nawilżyć drzewa.
 • Użyć maszyny do sadzenia lub szpadla. ZALECA SIĘ UŻYCIE LISTWY: ryzyko wygładzenia wzdłuż ścian gruntu. Unikać również używania pługa.
 • Spulchnić glebę wokół drzew, aby zapobiec powstawaniu kieszeni powietrznych i przy okazji wyrównać końcówki szczepu w stosunku do gruntu. Najlepiej wyrównać wysokość końcówki szczepu na wysokość 10 do 15 cm od gruntu.
 • Niezwłocznie przysypać drzewa ziemią, aby uniknąć powstawania kieszeni powietrznych w podłożu i/lub przedwczesnego ich uszkodzenia.
 • Zaraz po nasadzeniu podlać drzewka (jak pokazano na rysunku).
 • Zasilić nawozem przed wypuszczaniem pąków. Dodanie fosforu będzie sprzyjać rozwojowi systemu korzeni drzew.
 • Ważne: przez pierwszy rok regularnie usuwać chwasty (mniejsze i większe), aby nie zagrażały drzewom.
 • Przy lekkiej glebie pamiętać o drugim odlaniu, po 15 dniach od posadzenia i jeśli to konieczne ubić ziemię dookoła drzew, które wydają się być źle przytwierdzone do podłoża.
 • Nie wstrzymywać wzrostu wegetacyjnego drzew przez cały sezon: w pierwszym roku nie przewiduje się owoców, w związku z czym utrzymywać sad w doskonałych warunkach, racjonalnie nawadniać, nawozić…

Ważne: im lepiej końcówka szczepu będzie umieszczona w glebie, tym reakcje wegetacyjne będą silniejsze. Im wyższa będzie końcówka szczepu, tym mniej roślina będzie się rozwijać.

 

Podziel się poradą
Powrót do porad
noyauscopes - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Noyauscope pommscope - newletter

Pokaż wszystkie Noyauscopes
pommscope - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Pommoscope pommscope - newletter

Pokaż wszystkie Pommoscopes
cidriscopes - newletter

Tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego Cidriscopes pommscope - newletter

Pokaż Cidriscope